Selecteer een pagina

Tussen 1994 en 2003 verscheen in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde de rubriek ‘Voorgangers, dierenartsen uit vroeger tijd’. In deze rubriek, verzorgd door het Veterinair Historisch Genootschap, werden belangrijke personen uit de geschiedenis van de diergeneeskunde beschreven. Het waren vooral wijlen Guus Mathijsen en Engwert Oldenkamp, beide ereleden van het V.H.G., die verantwoordelijk waren voor de meeste van deze 57 persoonsbeschrijvingen. Met enige moeite zijn alle Voorgangers weer in het TvD gevonden en ingescand. Door het ‘uitsnijden’ van de artikeltjes werden klein uitgevallen edities uitvergroot bij het inscannen, hetgeen de kwaliteit enigszins beïnvloedde.